לימודים

לימודי הקודש

מתוך תפיסת עולם תורנית וערכית הרואה את הקודש כמעיין החיים אשר ממנו מתפתחים כל שאר תחומי החיים, אנו משקיעים רבו תבפיתוח ובקידום שיעורי הקודש בישיבה במגוון דרכים וסגנונות הוראה המאפשרים לכל תלמיד ללמוד בצורה מיטבית, המתאימה לו.

לימודי הקודש בישיבה מתקיימים ככלל עם מחנך הכיתה, עם תכנית לימודים ארבע שנתית במקצועות השונים: תנ”ך, תושב”ע וגמרא, משנה, הלכה ואמונה.

לימודי גמרא

לימודי הגמרא מתקיימים תוך מתן דגש על הנחלת יסודות לימוד הגמרא, חיבור לעולם התלמידים ובהשתדלות להאהיב עליהם את הלימוד.

לימודי הלכה

במסגרת לימודי ההלכה הפיקה הישיבה חוברות עבודה המבוססות ברובן על הלכות מרכזיות באורח החיים היהודי על בסיס ספרי “פניני הלכה” של הרב אליעזר מלמד. במהלך ארבע שנות הלימוד בישיבה רוכשים התלמידים ידע מעשי בקיום ההלכות הנוגעות לחיי היום יום, ומכינים עצמם לקראת חיים של עבודת ה’.

לימודי אמונה

לימוד האמונה נעשה מתוך הבנה שמדובר בלימוד המשמעותי ביותר לעיצוב עולמו של כל אחד ואחד. יחד עם תכנית הלימודים אנו קשובים לשאלות ולתהיות המלוות כל נער כחלק מתהליך ההתבגרות, ונותנים להן מקום מתוך הבנה שמדובר בתהליך פנימי. רבים משיעורי החינוך עוסקים אף הם בענייני אמונה.

תורה לשמה

על מנת להגביר את לימוד התורה לשמה נערכות בישיבה מסגרות לימוד תורניות מעבר ללימודים הרגילים והתלמידים מגיעים אליהם מתוך בחירה ורצון פנימי. בין השיעורים: רמב”ם יומי, פרק תנ”ך יומי, שיעורים בחסידות, לימוד לפני תפילה ועוד.

משנתנו החינוכית

מסלול תורני

על מנת לתמוך ולעודד תלמידים המעוניינים להעמיק ולהשקיע בעבודת ה’ ובחיבור לעולם של קודש, פתחנו מסלול תורני מוגבר.
במסלול זה התלמידים יפגשו עם מגוון של חוויות והעצמה רוחנית, יעסקו בפיתוח אישיות הנבנית מתוך בית המדרש, וייפגשו עם תורה המחוברת לעולם המעשה בבחינת ‘תורת חיים’.
השאיפה היא לגבש חבורת תלמידים אשר יבנו את עולמם תוך שמירה על אווירה תורנית גבוהה יחד עם שימת דגש על לימודי הקודש, כגון גמרא, תנ”ך, חסידות ועוד.

לימודי התיכון

אנו שואפים להוציא בוגר בעל מיומנות למידה גבוהה, לצד ידע משמעותי ורחב בתחומי ידע שונים ולזכאות לתעודת בגרות טובה ואיכותית.
לימודי התיכון מתקיימים בשעות הצהריים, הלמידה הינה בקבוצות קטנות בכדי לאפשר הוראה איכותית ומשמעותית, יצירת קשרים אישיים בין המורה לתלמיד ונגיעה אישית בכל אחד.

מקצועות ליבה

אנו שותפים לתפיסה כי לימודי מתמטיקה ואנגלית הינם יעד לאומי ואסטרטגי שיש לחזק ומבינים שמקצועות אלו מהווים מפתח לעולם האקדמי ולהתנהלות בהמשך החיים.
מתוך כך, אנו מעודדים את תלמידינו לגשת לבגרות ב-4 וב-5 יחידות לימוד, משקיעים בכך משאבים ומאפשרים קבוצות לימוד קטנות ותגבור פרטני למי שמביע רצון להתקדם במקצועות אלו.
לשמחתנו, בשנים האחרונות, מתוך כלל התלמידים הניגשים לבגרות למעלה מ40% נענים לאתגר, ניגשים לבגרות ברמה גבוהה ומגיעים להישגים יפים.

מגמות הלימוד

אייקון עכבר מחשב

מגמת תקשוב

מתוך הבנה כי העולם הטכנולוגי מוביל את העתיד, פתחנו מגמה טכנולוגית עבור תלמידים המעוניינים להתפתח ולעסוק בתחום המחשבים. תחומי הלימוד המרכזיים הינם חומרה ורשתות, כאשר תלמידי המגמה משתתפים גם בקורס הסמכה מקצועית בתחום.

אייקון מפת טיולים

מגמת ארץ-ישראל

מגמה זו היא מגמת הדגל של ישיבת חיצים, ומתחברת לערך העצום של אהבת הארץ שהוא אחד מאבני היסוד החינוכיים של הישיבה.
במגמה לומדים התלמידים היסטוריה וארכיאולוגיה, היכרות עם מגוון חיות וצמחים, דמויות ואתרים משמעותיים בהיסטוריה של העם והארץ ועוד.
לצד הלימוד התיאורטי, אנו מאמינים כי החלק המשלים בחינוך לאהבת הארץ הוא בעשייה – דרך הצעידה בשבילי הארץ והכרת מרחביה. בנוסף – התלמידים עוברים קורס הדרכה שעם סיומו הם מדריכים את שאר התלמידים במסעות ובטיולים.

תלמידים בטיול
אייקון מגמת חקלאות

מגמת חקלאות

מגמה המשלבת לימוד תיאורטי וחיבור לעבודת האדמה ומותאמת ללמידה חווייתית מחוץ לכיתה. המגמה מאפשרת לתלמידים להיות שותפים בתהליך הגידול בחממות ובמטעים מראשיתו וליהנות מפרי עמלם. לצד הדרישות הלימודיות של המגמה, התלמידים מכירים גם את ההלכות השייכות לעולם החקלאות, ולוקחים חלק פעיל באחד מהענפים החקלאיים הפועלים בישיבה.

מרכז למידה

בישיבה קיים מרכז למידה שמטרתו לסייע לתלמידים הזקוקים לתמיכה נוספת מעבר למסגרת הכיתתית הרגילה, בעיקר במקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון.
הלימודים במרכז הלמידה מתקיימים בצורה פרטנית על מנת לאפשר מענה מיטבי וסיוע ממוקד לכל תלמיד. חלק מהשעות מוקדשות לקידום תלמידים מצטיינים במקצועות השונים.