משנתנו החינוכית

אנו רואים בישיבה בית המשלב חינוך משמעותי לתורה ויראת שמים יחד עם לימוד לבגרות מלאה בשילוב ומיצוי הכוחות השונים הקיימים בנערים.

תפיסה חינוכית זו באה לידי ביטוי בעולם בית הספר – במערכת לימודית מותאמת ובשילוב פעילות חברתית ענפה, במרחב הפנימייה המתחיל כבר משעות אחר הצהריים, ובמשק החקלאי המקנה ערכים נוספים מעבר ללמידה בכיתה דרך החיבור לאדמה.
הישיבה פותחת בפני כל תלמיד מרחב חיים מלא, דרך מסעות, פעילויות ועבודה במשק החקלאי המביאים לידי ביטוי את אחריות התלמידים, השותפות והחברתיות, בשילוב הכרת הארץ והחיבור אליה.

למידה

הלמידה עצמה מתנהלת בקבוצות למידה קטנות, הנעות בין 10 ל-20 תלמידים בכל כיתה, תוך מתן דגש על קשר אישי הניתן הן על ידי מחנך הכיתה המלמד את מקצועות הקודש והן על ידי המורים המקצועיים המכינים לבגרות.
לאורך כל שנות הלימוד בישיבה, המדידה והערכת הישגיהם של התלמידים נעשים על פי ההתקדמות האישית של התלמיד ולא ביחס לאחרים. הקשר האישי עם התלמידים חיוני הן בפן הלימודי – בכך שמאפשר הגעה לכל תלמיד ועזרה לימודית צמודה, והן בצד הערכי-חינוכי המלווה את התלמידים בכל שעות היממה…

משק חקלאי

המשק החקלאי כולל חממות לגידולי ירק, משתלה, מטע זיתים, עדר כבשים קטן ואורוות סוסים.
הפעילות במשק מקנה לתלמידים את ערכי העבודה והאחריות, מחברת אותם לאדמה וכמובן גם מאווררת את התלמידים מהעומס הלימודי. תלמידי הישיבה שותפים לעולם החקלאות על בסיס שבועי במסגרות השונות.

פנימייה

הפנימייה בישיבה מהווה מסגרת חינוכית משמעותית, כך שגם בשעות שאחרי הלימודים התלמידים נהנים ממערכת חינוכית חווייתית משלימה לעולם בית הספר. לכל כיתה מדריך שמהווה ‘אח בוגר’ והוא מלווה את התלמידים במשך שהותם בפנימייה.
בפנימייה פועל מרחב הכשרה מקצועית, המתחיל בשעות אחר הצהריים ובמהלכו התלמידים עוסקים ומתנסים בתחומי ידע ועניין שונים. וכן מערך חוגים בשעות הערב.

העצמה אישית

לצד המחנכים והמורים, פועל צוות העצמה וטיפול שמטרתו לסייע לכל תלמיד בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים הלימודים, החברתיים והאישיים עמם הוא מתמודד.