הצוות החינוכי

צוות המחנכים

מחנכים יראי שמים המשקיעים במסירות ובאהבה גדולה בהתאמת התכנים החינוכיים לתלמידינו היקרים. המחנכים מלווים את התלמידים במסגרת לימודי הקודש, בשיחות אישיות, בשבתות הישיבה, בטיולים, בערבי כיתה, בהתנדבויות ובפרויקטים מיוחדים.

צוות העצמה וטיפול

יועץ חינוכי וארבע עובדות סוציאליות העובדים בשיתוף פעולה עם המחנכים, המורים ומדריכי הפנימייה על-מנת לתת מענה אישי ומותאם לכל תלמיד.

צוות הפנימייה

מנהל פנימייה, מדריך לכל כיתה ושתי אימהות בית. הצוות איכותי ומסור, עובד בקשר רציף עם המחנכים ומקבל הדרכה צמודה ממנהל הפנימייה ומהצוות הטיפולי.


צוות המורים

אנשי תורה, מחנכים שלא מן המניין, אשר רואים בעבודתם שליחות. המורים עוברים השתלמויות מקצועיות הן לגיוון שיטות ההוראה והלמידה והן בכלים חינוכיים לעבודה עם התלמידים.

ספר טלפונים

שםתפקידטלפון בביתטלפון ניידיישובדואר אלקטרוני
הרב שי סויסהמנהל ביה”ס ומ”מ ראש ישיבה 055-6617221אלון מורהmenahel@chitzim.co.il
הרב אהרון כהןרב הישיבה 052-3500523יקירAaronc.Yakir@gmail.com
יהושע שרמןמנכ”ל עמותת חיצים02-9978148052-5665700אלון מורהmankal@chitzim.co.il
הרב אוריה חברוניסגן מנהל ורכז חינוך חברתי02-9971258052-8308166אלון מורהuriyahe@gmail.com
מחנכים
הרב שטטמן אביעדמחנך ט’ 102-9409054050-8331188יצהרadish32@gmail.com
הרב קוטאי אורימחנך ט’ 202-9972392052-6070954אלון מורהorikutai@gmail.com
הרב ברויאר יונימחנך ט’ 3 052-5666646אלון מורהyonibrc@gmail.com
הרב בן שטרית מתניהמחנך י’ 1 052-8119432איתמרmatanya82@gmail.com
הרב רונצקי נתנאלמחנך י’ 2 054-3022176איתמרnetanelron5@walla.co.il
הרב גוטווירט אלנתןמחנך י’ 302-9709346052-7710050אלון מורהelnagw@gmail.com
הרב ישמח אריאלמחנך יא 102-9400776054-6354084גיתיתyismacha@gmail.com
הרב רוזנצוויג עובדיהמחנך י”א 202-9972032052-6070955אלון מורהovadrozen@gmail.com
הרב ליאני אבימחנך יא 302-9973831052-8119076אלון מורהavi83111@gmail.com
הרב אוחנה ישורוןמחנך יב 102-9978503054-6582272אלון מורהyeshurun4@gmail.com
הרב זליגר עמיחימחנך יב 2 055-9910010אלון מורהamichayzeliger@gmail.com
צוות טיפולי-ייעוצי
מלצר הודיהעו”ס, מנהלת השירות הפסיכו-סוציאלי02-9941591050-9233993עליhodayamel43@gmail.com
הרב סמוטריץ עקיבאיועץ ט’, י”ב09-8320657052-8990124שבי שומרוןakivasmo@gmail.com
ברמסון דודיועץ י’, י”א, הסטוריה02-9978807052-5802745אלון מורהyoetzchizim@gmail.com
מרצבך מוריהעו”ס09-8626068052-3121364עינבmoriamer8@gmail.com
שטרן הדסעו”ס י’ 052-6696103 hadasstern90@gmail.com
הימן אוריתעו”ס י”א-י”ב 052-7203436עליorithay@gmail.com
גוטמן דודעו”ס ט’, י”א 054-2376700איתמרGutmand997@gmail.com
לוריא מוריהתרפיה באומנות 052-8990383איתמרmoriyaka@gmail.com
נעמן גידיתרפיה במוזיקה 052-7710474תפוחgidnaa@gmail.com
בן ישי אריאלתרפיה בדרמה 054-4243548יצהרgilat148@gmail.com
מורים מקצועיים
אורים צבימתמטיקה09-7923186052-8331415יקירurimzvi@walla.co.il
אלברט עיריתמתמטיקה02-9400489050-6934276יצהרboaz725@gmail.com
בן פנחס יעקבמתמטיקה02-9972267054-3454844איתמרyakovbp@gmail.com
גוטסמן משהאנגלית 052-4295105 moshegrm@gmail.com
גיאר מיכלספרות, הוראה מתקנת 052-4855768 michal@bnh.co.il
הרב גלברד אליעזראנגלית02-9971994050-5750800אלון מורהeliezergel@gmail.com
גלברד שרהתגבור אנגלית02-9971994050-8755104אלון מורהgelbard12@gmail.com
דורי ברקמתמטיקה, לשון02-9971783052-3003778הר ברכהbarak31@gmail.com
הרב דמארי עוזיאלרכז תנ”ך02-9975927053-7401434איתמרdamary1000@gmail.com
זוהר ישישל”ח וארץ ישראל 054-5200093נופיםishaizohar@gmail.com
חי דודרכז היסטוריה ואזרחות02-9709783052-6070375איתמרhaydav@gmail.com
מנזלי רןמתמטיקה02-9974649052-3714725הר ברכהmanzalran@gmail.com
הרב סאקס עומראנגלית09-7920118054-3113128קרני שומרוןkarnashsite@gmail.com
מחלוף רועילשון, מח”ם פנימייה 050-9745367איתמרroi@chitzim.co.il
נתיב יצחקספרות 050-9972357יצהר70panim@gmail.com
סולימני טלמדעים, הוראה מתקנת 050-8331188אלון מורהtal503841@gmail.com
קארו רואירכז אנגלית02-9971981052-6070953הר ברכהkaro.roi@gmail.com
קלין טליהלשון, היסטוריה 052-2771445עליtliane2807@gmail.com
ראב”ד אמציהרכז חינוך מיוחד02-5839021058-4105188 amastyaraved@gmail.com
רמר לאהרכזת מתמטיקה02-9975651052-6070956אלון מורהlearemer@gmail.com
שני גלעדשל”ח ולימודי א”י02-9971763052-8119705אלון מורהgiladshani9@gmail.com.com
משק חקלאי
מרדכי מינץמרכז המשק 054-6434007איתמרhmmintz@gmail.com
יהודה ציוןמורה לחקלאות 058-4541618איתמר 
דוד איציקגינון ומשק חי 052-3003523איתמרdavidizik73@gmail.com
צוות פנימיה
נאומבורג צבימנהל פנימייה 052-2855182איתמרshifrasit@gmail.com
דמארי רחלאם בית02-9975927052-6212095איתמרRacheldmary1000@gmail.com
אברהם מאיהאם בית 054-6972067איתמרMaya@chitzim.co.il
ליברמן יוסףמדריךט’ 1058-4040174אלון מורהKhcrni0@gmail.com
שקולניק אלחנןמדריךט’ 3053-7004611כוכב השחרelchanan669@gmail.com
בן יצחק אחיהמדריךט’ 2052-3521554חברוןahiabenizhak@gmail.com
סניור נריהמדריךי’ 1054-6159029איתמרNeriya11233@gmail.com
מלט טלמדריךי’ 2055-6660529איתמרtalmelet7@gmail.com
סולומון אסףמדריךי’ 3050-9021606טלמוןasaf.solo2@gmail.com
אליעזר אברהםמדריךי”א058-4315550אלון מורהDvora410@walla.com
ביליה אריאלמדריךי”א050-4443023איתמרArielbilya148@gmail.com
בן מויאל צבי יהודהמדריךי”ב053-8055755בני נצריםmoial1996@gmail.com
קפלן ישימדריךי”ב055-6626898איתמרshashu0@gmil.com
איזק רבקהאחות 052-8109052איתמרRivkaizak1@gmail.com
מטבח ומנהלה
ישעיהו נדבמנהל משק 050-2778988שבות רחלnadav@chitzim.co.il
אברהם ליאוראב בית 055-6646839איתמרlior011105@gmail.com
עידן סימהמזכירה02-9971777052-5665703איתמרoffice@chitzim.co.il
חי נוריתמזכירת תיכון02-9975738054-2386470איתמרtichon@chitzim.co.il
איבגי גולןתחזוקה02-9947537052-8119725יצהרgolanivgi13@gmail.com
לוי ניתאימטבח 054-2002223איתמרbruria2005@walla.com
כהן זאבמטבח 052-5665705יצהרczkohen@gmail.com
אחי דוד יונימטבח 054-7243203יצהרbrotherdavis23@gmail.com
אזולאי עמיחיקב”ט 053-7401445איתמרamichaiaz@gmail.com